Các câu hỏi thường găp - FAQs

1. Làm sao sử dụng voucher code khi mua hàng ?

Bạn cập nhật mã voucher trong phần thanh toán như hình dưới đây

 

2. Shop có gói quà miễn phí không ?

Shop gói quà miễn phí cho các khách hàng đặt hàng lần thứ 2 hoặc các đơn hàng trên 1.000.000 đ