Phương thức thanh toán

Quý khách có thể chọn các phương thức thanh toán sau đây:

 

 

Thông tin tài khoản: Chủ tài khoảng: Liên Minh Tuấn

1. Ngân hàng Vietcombank  : 025 100 130 9089 

2. Ngân hàng Agribank        : 6420 2051 45352 

3. Ngân hàng Đông Á          : 01 0768 2192